ΟΜΟΛΟΓΑ 30-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ    ΤΙΜΗ
8/9/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 24/1/2052 1,875% 1.000 9.600 1.000   104,730
24/3/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 24/1/2052 1,875% 2.500 25.851 2.500   98.140