ΟΜΟΛΟΓΑ 5-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
               
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
27/3/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 250 929 250 104,010
24/1/2024 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 250 1.086 250 104,690
26/7/2023 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 250 1.046 250 102,550
5/4/2023 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/6/2028 3,875% 2.500 19.108 2.500 99,808
8/9/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/2/2026 0,00% 1.500 9.300 1.500 99,911
12/5/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/2/2026 0,00% 3.000 20.739 3.000 99,186
5/2/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/4/2024 3,45% 2.500 10.200 2.500 99,314
1/8/2017 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/8/2022 4,375% 3.000 4.962 3.000 98,906
16/9/2014 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 1.031   1.031 102,400
17/4/2014 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 3.000 20.000 3.000 99,133