ΟΜΟΛΟΓΑ 5-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΚΗ ΤΙΜΗ
8/9/2021 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 12/2/2026 0,00% 1.500 9.300 1.500   99,911
12/5/2021 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 12/2/2026 0,00% 3.000 20.739 3.000   99,186
5/2/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 2/4/2024 3,45% 2.500 10.200 2.500   99,314
1/8/2017 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 1/8/2022 4,375% 3.000 4.962 3.000   98,906
16/9/2014 ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 1.031   1.031   102,400
17/4/2014 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 17/4/2019 4,75% 3.000 20.000 3.000   99,133