ΟΜΟΛΟΓΑ 7-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (σε εκατ)
                 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚ-ΣΜΟΥ   ΛΗΞΗ ΚΟΥΠΟΝΙ ΔΗΜ/ΝΟ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ  ΤΙΜΗ
22/4/2020 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 22/4/2027 2,000% 2.000 5.900 2.000         99,916  
23/7/2019 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 23/7/2026 1,875% 2.500 13.000 2.500         99,838  
15/2/2018 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ 15/2/2025 3,375% 3.000 6.000 3.000         99,236