Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.12.2022 ανέρχεται σε:

€400,3 δισεκ.

 

Picture1gr.png