Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 31.03.2022 ανέρχεται σε:

€394,5 δισεκ.